Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A választásról 2.

2010.08.17

 

4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet

 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról.
 
 
I. FEJEZET:
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

 

1. A választójogosultság nyilvántartása

 
1. § (1) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdés].
(2) A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(3) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 104. § (4) bekezdés].
(5) A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].
 
2. A választási szervek
 
2. § (1) A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejűleg 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani [Ve. 23. § (2) bekezdés és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2010. évi LX. törvény 11. §].
(2) Az Országos Választási Bizottság választott tagjait legkésőbb 2010. augusztus 22-én meg kell választani [Ve. 23. § (6) bekezdés].
(3) A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) bekezdés].
(4) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].
 
3. A választási kampány
 
3. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptember 13-át követően adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].
(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].
(3) A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
(4) Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. október 2-án közreadják annak a nyolc jelölő szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították [Ve. 106. § (2) bekezdés].
(5) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(6) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(7) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
(8) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
 
4. A jelölés
 
4. § (1) Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
(2) A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
(3) A megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 52. § (1) bekezdés és 107. § (1) bekezdés].
(4) A kompenzációs listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].
(5) A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(6) A fővárosi listát, valamint az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].
(7) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
 
5. A szavazatok összesítése
 
5. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) Ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs listáról és fővárosi területi listáról egyaránt mandátumot szerez, úgy legkésőbb 2010. november 2-ig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el [a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pontja].
(4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megőrizni. 2011. január 1. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(5) A jegyzőkönyveket 2011. január 1-je után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].
 
II. FEJEZET:
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
 
6. A választás kitűzése
 
6. § A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. augusztus 9-ig kell kitűzni [Ve. 115/C. §].
 
7. A választási szervek
 
7. § (1) A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2) bekezdés].
(2) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].
 
8. A választási kampány
 
8. § (1) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(3) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
 
9. A jelölés
 
9. § A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
 
   10. A szavazatok összesítése
 
10. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megőrizni. 2011. január 1. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzőkönyveket 2011. január 1-je után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. január 31-én hatályát veszti.
 
                                                                      
Országos Választási Iroda
 
 

 

 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.